ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى


ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى

سه ره تاكه ى هيلى ئاسمانى عيراقى له سالى 1945 دامه زرا. فروكه كانى سه ره تا كه به كارهاتن بريتى بوون له ( Dragon Rapides ). بو ده سالى داهاتوو هه تا سالى 1955 ئه م فروكانه گوران به جورى( Vickers Viscounts ). له سه ره تاى سالى 1955 ئه م فروكانه هه موو خزمه ت گوزارى يهكانى هيلى ئاسمانى عيراقى گرته وه. له سه ره تاى سالى شه سته كان دا هيلى ئاسمانى زور خيرابوو له پيش كه وتن, به كرينى فروكه ى روسى ده ست كردله جورى( Tupolev TU-124 ). وه فروكه ى به ريتانى( Tridents ) ريگه ى پيدرا به خزمه ت كردن له هيلى ئاسمانى عيراقى له ناوچه ى روژهه لاتى ناوه راست و ئه فه ريقاو ئه وروپا.


ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى

له ماوه ى ئه م كاتانه دا فروكه كانى بار گه يشتن وه ك 11-76.

له سه ره تاى سالى حه فتاكانه وه هيلى ئاسمانى عيراقى ريچكه ى گه شتى بو فروكه خانه JFK له نيويورك پى درا وه به م هويه وه پيويستى به فروكه ى گه وره تر كرد وه فروكه ى ئه مه ريكى كرى وه ك( Boeing 707 ). دواى ئه وه( Boeing 747 ) كرى. له سالى 1979 سه دام حسين بووه سه روكى عيراق ئه و كاته بووه خالى گوران كارى له هيلى ئاسمانى عيراقى.

هيلى ئاسمانى عيراقى به رده وام بوو له فرين له ماوه ى ده سالى هه شتاكان بو زوربه ى وولاتان وه هيلى گه شتى دامه زراند. شه رى عيراقى ئيرانى كه ميك كارى كرده سه رچالاكى هيلى ئاسمانى عيراقى. له كاتى گرتنى كويت له لايه ن عيراقه وه سالى1991, هيلى ئاسمانى عيراقى قه ده غه كرا له فرين له لايه ن گه ماروى نه ته وه يه كگرتووه كان له سه ر عيراق. پيش ده ست پيكردنى گرنتى كويت هيلى ئاسمانى عيراقى 17 فروكه ى هه بوو هه موو گويزرايه وه بو شوينى نهينى, زوربه ى له ئوردونه.