ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى

ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى

ئيستاكه هيلى ئاسمانى عيراقى ريگاى پيدراوه به فرين له ناوخودا, به رده وام بووه خزمه ت كردنى بو شاره بچووكه كانى وه ك به سره ئه م گه شتانه له سالى 1992 ده ستى پى كرد له به غداده وه بو به سره به به كارهينانى فروكه ى( Antonov AN-24 ). له گه ل ئه م گه شته ناوخوييانه دا كه سنوردار بوو به هوى ياساى ياساغ كردنى فرين كه دانرابوو له لايه ن وولاته يه كگرتووه كانى ئه مه ريكاو پادشاهى يه كگرتوو بو سه ر ئاسمانى عيراقى. هيلى ئاسمانى عيراقى چالاكى سنوردارى هه بوو له گويزانه وه ى حاجى موسولمانانى بو سعوديه ده بينى يه وه له سالانى نه وه ته كاندا.